Mit segít a matrjoska a dohányzásról való leszokásban. Akik leszoktak


Csakhogy az az elképzelés, amit korábban tervezgettünk, hogy igen tehetséges prózaíró kollégánkat, a Marosvásárhelyen élő Molnár H.

mit segít a matrjoska a dohányzásról való leszokásban hogyan lehet leszokni a dohányzásról ezüsttel

Lajost ajánljuk be utódnak - ama folytonosság jegyében, hogy ne kívülről, fentről beejtőernyőzött mozgalmár, hanem szakmabeli, közülünk való vigye tovább az ifjúsági lap ügyeit s mindazt a kevés jót, amit még sikerült őriznünk azokban az években - kútba esett.

Valami miatt gellert kapott javaslatunk a társadalmi-politikai alkalmasság ellenőrzése - a káderezés - során, meg aztán egy idő után Lajos is egyre kevésbé lelkesedett, hogy feladja erdélyi lakhelyét - éppen csak hogy vissza tudott költözni a távoli Resicáról, nagy nehézségek és ravaszságok árán, szülővárosába - ezért aztán utódom egy Varga nevezetű, brassói születésű mérnökember lett, aki a KISZ KB sajtóosztályán dolgozott azokban az években, és bár magyarnak vallotta magát, képzettsége folytán meglehetősen hadilábon állt az anyanyelvű műveltséggel és írásbeliséggel.

Olvasni tudott ugyan, de már az olvasásbeli finomságokhoz, nüanszokhoz nem volt hozzászokva. A fiúk eléggé elszontyolodva fogadták távozásom hírét, én viszont néhány nap alatt teljesen felszabadultam, és bár az ügyek átadása még eltartott néhány hétig, olyasmiket engedtem meg magamnak és a többieknek, amire a korábbi időszakban nem volt példa. Talán, mert éreztem, hogy maguktól lazulnak a kötelékek?

Hogy a felelősség félig-meddig már nem az enyém? Utánam az özönvíz-szindróma? Egyre tisztábban állt előttem: ha most kellene elkezdenem egy nap múlva leszoktam a dohányzásról, amit több mint egy évtizeddel korábban egyszerűen a nyakamba sóztak, immár behunyt szemmel és biztos kézzel elvégezném.

Ismerném a zátonyokat, a kanyargás és a lavírozás mesterfogásait, meggyőződhettem mit segít a matrjoska a dohányzásról való leszokásban, hogy az ördög, bár nagyon sötét, annyira azért mégsem, mint ahogyan a falra festik A hivatali kötöttségeket is lazábban vettem, megengedtem magamnak, hogy később járjak be munkába, és ne üljek mumusként ha kell, ha nem a társaság nyakán, mert végtére úgy is elvégzik a feladatukat, legfeljebb nem olyan szaporán, ahogy elvárnám Időt szakítottam átfésülni a lap irattárát, rendet csináltam ott, ahol enyhe festői rendetlenség uralkodott és összeállítottam utódom számára egy olyan saját gyártmányú szakmai-vezetői kódexet, amihez szerettem volna, ha tartja magát - a lap addigi következetes értékrendje megőrzésének érdekében, bár a romló idővel, sajnálatosan, minden egyre jobban süllyedt, devalválódott.

Sokáig úgy emlékeztem, hogy az a szöveg csak egy példányban készült, és utódomnál maradt. Egy ideig még szorongtam is, mert úgy rémlett, mintha túlságosan bizalmas hangot ütöttem volna meg benne és olyasmiket írtam le, amiket az ember kétszer is meggondol, s még inkább azt, hogy kiadja-e a kezéből. Most, hogy mégis előkerült a rovancsoláskor, mohón vetettem rá magam, hogy lássam, milyen útravalóval voltam képes azokban az években ellátni egy, az újságírást szűk korlátok között művelni kényszerülő közösség új, nem éppen rátermett vezetőjét.

Nem bedőlni a karrieristáknak! A kis dolgokat utólag szóvá tenni, és nyomon követni, kijavítják-e.

mit segít a matrjoska a dohányzásról való leszokásban leszokni a dohányzásról, mennyit gyógyít a test

Utána még mindig van idő és lehetőség a hatalmi erőkhöz folyamodni. Ha ezeket rendszeresen átfutod, és szem előtt tartod, nagy esélyed van arra, hogy minél kevesebbet hibázzál. Jó munkát kívánok, és derűs, szarkasztikus türelmet, csg Merem hinni, hogy ha nehézségeiddel mindenekelőtt hozzám fordulsz, kevesebbet fog fájni a fejed.

Különben minden héten legalább egyszer találkozunk, illetve bármikor, amikor ezt kéred és óhajtod. Nem tudhatom, hányszor vette elő Jóska ezt a "végrendeletet"; de tizenkét évig ő is kihúzta a főszerkesztői székben, igaz, sokkal mostohább, szigorúbb és zavarosabb viszonyok között.

A Stockholmban élő Gergely Tamás, akit pár héttel az Ifjúmunkástól való távozásom előtt sikerült felvennem a laphoz, és disszidálásáig közvetlenül Varga mellett dolgozott, így emlékezett vissza rá: "Varga valóban ilyen volt: műveletlen, de politikailag érzékeny, és lélekben átpártolt hozzánk.

Nekem egyszer bevallotta, hogy milyen volt, amikor lélekben is aktivista VOLT Egy év telt el talán a búcsúnk óta, amikor Varga Jóska izgatott hangját hallom a telefonban: - Siess, mert azonnali segítségre van szükségem! Jólesett ekkora bizalom, s örömmel szakítottam időt rá, hogy minél hamarabb találkozhassunk. Jóska azonnal egy sokszorosított, ún. Attila mit segít a matrjoska a dohányzásról való leszokásban és monumentális munkájáról, az Erdélyi Szótörténeti Tárról.

Gyalog indultam haza, s útközben apróra fogva lépteimet, kíváncsian átfutottam a jelentést.

Forogni kezdett velem a világ A Varga által rám bízott irat története a következő volt: a jobb felső sarkában ágáló Szigorúan titkos!

Strict secretfokozott figyelemfelkeltésül még alá is húzott felirat megtette a kellő hatást, az ember mindjárt úgy vette a kezébe, mintha már az érintésével is főbenjáró bűnt követne el. Ámbár az efféle "márkajelzés" általában nem hiányzott szinte egyetlen, a pártközpont által láttamozott, a kancelláriákban át- meg átfogalmazott, kibővített, agyonszerkesztett dokumentumról sem.

Ezúttal egy belső tájékoztatóról volt szó, amelyet ismeretlen szerzők elemzők?

Ez a bizottság volt akkoriban az a közvetlen pártvezetésű, de társadalmi részvétellel szervezett reprezentatív csúcsszerv, amely időről időre megvitatta az eszmei front időszerű kérdéseit, jelenségeit és eseményeit, s problémás esetekben, elhajlásokat tapasztalva, vagy éppen soros útmutatás végett, meghúzta a vonalat, a követendő sávot. A bizottságot politikailag és ideológiailag ún. Nem túl gyakori összehívása előtt a vitára szánt témákban vitaindítókat és határozati javaslatokat küldtek szét szorgalmas szürke eminenciások, hogy a tényleges összejövetelek már egy félig lejátszott mérkőzés benyomását keltve, egy-két óra alatt véget érjenek.

A bizottsági döntések általában sosem szolgálták a művelődés, a művészet és a demokrácia igazi érdekeit, hanem mindig valami tiltást, egyfajta kiemelten balos szigort kényszerítettek rá a szellemi tevékenység egészére.

mit segít a matrjoska a dohányzásról való leszokásban mi vár arra, aki leszokott a dohányzásról

A kezemre játszott titkos iratban kizárólagosan Szabó T. Attila akkor már két kötetre rúgó - az Erdélyi Szótörténeti Tár második kötete, a Cs-Elsz ban látott napvilágot - munkáján veri el a leszokni a dohányzásról, megéri, s javasol olyan intézkedéseket, melyek gyakorlatilag nem csak hogy diszkreditálják ezt az összmagyar viszonylatban is páratlan vállalkozást, hanem lehetetlenné teszik további folytatását.

A jelentés szerzői előbb ideológiailag próbálnak keményen belemarni a nagy tudósba, azt inszinuálva, hogy a szótár példaanyagának megválogatása következetesen az erdélyi magyar kultúrfölényt igyekszik sugallani, s erre utal az a tény is, hogy szerző és munkatársai sehol nem domborítják ki eléggé: Erdély ősi román föld; a történelmi évszámok feltüntetése és az archaikus magyar nyelvi elemek szerepeltetése, az erdélyi magyar nyelv ismételt mit segít a matrjoska a dohányzásról való leszokásban ugyanakkor mind-mind irredenta gondolatokat ébreszthetnek az olvasóban.

Mindezekre rájátszik viszont az az ideológiai "megfontolatlanság" is - folytatódott a vád - hogy a könyvet nem előzi meg semmiféle eligazító, ideológiailag "adekvát" előszó, jegyzetanyag, amelyben a szerzők bemutatnák Erdély szervesen Romániához kapcsolódó "valóságos" történelmét, illetve azt a példamutató támogatást, amit a kommunista párt, személyesen Ceauşescu pártfőtitkár nyújt a nemzeti kisebbségek mit segít a matrjoska a dohányzásról való leszokásban fejlesztéséhez, anyanyelvi művelődésük biztosításához.

A jelentésben szerepeltek olyan megjegyzések is, hogy a példaanyagban a szerzők túlságosan sokszor használják az erdélyi helységek magyar elnevezését, annak ellenére, hogy erre vonatkozóan világos párt- és állami utasításokat dolgoztak ki a sajtó az agy jobban működik, ha leszokik a dohányzásról a kiadói tevékenység részére Így folyt a bemázolás oldalakon keresztül, míg a titkosított irat végén lapidáris egyszerűséggel a javasolt intézkedések sorakoztak: amennyiben a munka szerzői nem vonják le a következtetéseket a kritikai megjegyzésekből, illetve a Kriterion Könyvkiadó nem hat oda, hogy ezeket a mulasztásokat minél hamarabb pótolják, az ideológiai tanács kérni fogja a munka végleges leállítását s a kiadáshoz előirányzott tetemes papírmennyiség lexikonformátumú, oldalas kötetekről van szó más célokra való átirányítását.

Másnap Varga Jóskával sétáltunk egy jó nagyot a sajtóház előtti macskaköves téren, ahol jobbra-balra tekintgetve elmondta: a jelentést ő is mástól, a KISZ KB propagandatitkárától kapta, aki egy évvel korábban még az ő közvetlen főnöke volt; azzal a megbízatással avatta be a kérdésbe, hogy mivel ő személyesen nem tud magyarul, nem is érti pontosan, miről van szó, készítsen számára Varga e jelentéshez egy tájékoztató följegyzést a Szótárral kapcsolatos tudnivalókról, mutassa be röviden ezt a kiadványt, hogy ha kell, legalább szavazáskor némileg "érdemben" foglalhasson állást.

Jóska szegény maga se tudta, mihez kezdjen a feladattal, a szótörténeti tár jóval addigi érdeklődési körén kívül esett, de jó katonaként összevágta a bokáját, most meg bennem remélte megmentőjét: nagyon kért, hogy a lehető legdiszkrétebben készítsem el a tájékoztatót, amit majd neki átadok, ő meg továbbítja a titkárnak, a "tranzakció" pedig a mi kettőnk titka marad.

Kereső találati lista

Egy délutánt és egy hajnalomat vette igénybe az az igyekezet, hogy román nyelven írásban összefoglaljam a szótár jellemzőit, kezdve a történetével, miszerint ez egy nyelvtörténeti, tudományos munka, amit személyesen a pártfőtitkár jóváhagyásával és utasítására kezdtek kiadni, miután a kiadó képviselője ban felvetette előtte, leszokni a dohányzásról súlyfórum munkatalálkozón, hogy a megcsontosodott cenzúra akadályozza a kisebbségi alapművek kidolgozását és megjelentetését.

A román nyelvű szótárirodalom számos friss darabjának áttanulmányozása után azt is a tájékoztatóba foglaltam, hogy gyakorlatilag egyik ilyen jellegű műben sincs ideológiai jellegű előszó vagy dokumentáció, valamennyi szigorúan szakszerű, nem követelik meg egyiktől sem, hogy leszögezze önmaga helyét az ideológiai mezőnyben, illetve hogy a pártideológia téziseit hangoztassa.

DOHÁNYZÁSRÓL LESZOKÁS könnyen?! - Teljes #könyvösszefoglaló

Mindaz, amit a kötet szerkesztőitől elvárnak, mutattam rá, simán megoldható egy utólagos pótkötettel - használati utasítással - de még egyszerűbb, ha a sajtó oldja meg ezt a feladatot, miközben a lapok bemutatják, esetleg éppen kritikailag elemzik magát a munkát.

A végére nem mulasztottam el gyengébbek kedvéért odaírni, hogy ez a munka tulajdonképpen a szerző, Szabó T. Attila nyelvészprofesszor külön bejáratú életműve, minden segítség nélkül, magánszorgalomból évtizedeken át gyűjtötte össze az anyagot, anyagilag senki nem támogatta, a jelentésbe foglalt számonkérő hang ezért nem korrekt, sőt etikátlan, ugyanakkor szégyen Romániára nézve, aki büszke lehetne, hogy a világ tudományossága által elismert páratlan művet ő segített nyilvánosságra kerülni.

Akik leszoktak

Végkonklúzióként ott volt a felkínált "mentőkörülmény" is: a két kötet és a továbbiak megjelenése éppenséggel azt igazolhatja, hogy a társadalom, a párt messzemenően gondoskodik a kisebbségi kultúra fejlesztéséről, úgy, ahogy az következetesen benne van a pártdokumentumokban A szöveget, továbbá a titkos jelentést eleve több példányban legépeltem. Az első példányt elvittem Varga Jóskának, de a kópiákról már nem szóltam.

A másodikat odaadtam a Kriterion igazgatójának, Domokos Gézának, aki mit sem tudott a készülődő támadásról - amelynek éle félig-meddig az általa vezetett intézményt vette célba - egy harmadikat főnökömnek, az Előre főszerkesztőjének, aki szintén tagja volt az ideológiai tanácsnak. Sejtettem, hogy Domokos azonnal akcióba lendül; mihelyt megértette, miről van szó, felkereste az akkori Politikai Könyvkiadó vezérigazgatóját, Valter Romant a rendszerváltás utáni első román miniszterelnök, a későbbi külügyminiszter, Petre Roman apjátaki jól tudott magyarul, tagja volt a spanyol polgárháborúban részt vett román internacionalista brigádnak, ismerte Hemingwayt, Capát, a nemzetközi kommunista mozgalom számos vezetőemberét.

Élő kövületként, sok kompromisszummal és árulással a lelkiismeretén, de még mindig viszonylag gerincesen tartotta a vállát az összeroppanni készülő ideológiai építmény alatt.

  • A lovak leszoktak a dohányzásról
  • Találati lista - Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Gimnázium
  • Az elitképzésről
  • Örkény Színház - Hírek

Domokos tudta, hogy Valter Romannál meghallgatásra talál, akiben maradt annyi elvhűség, hogy át fogja érezni: itt aljas támadásról, ravasz kicsinálósdiról van szó.

Egy hét múlva aztán, bár a tanács napirendjéről nem hiányzott ugyan az ismertetett jelentés, Valter Roman javaslatára - aki elmondta, hogy Szabó T. Attila milyen jelentős személyiség és tulajdonképpen büszkék kellene hogy legyünk rá, sőt, minden támogatást megadni neki a továbbiakban - az előkészített anyagot egyöntetűen elvetették Sőt, mindjárt készült is mutatóban néhány méltató cikk, televíziós riport a szótárról és szerzőjéről.

Az as évekből származó újságcikkeim másolatai közül egyszer csak barnás, gyerekkori éveimre emlékeztető kopott, fényesen erezett borítékot s egy hozzá csíptetett papírköteget forgatok, nézegetek a hajnali félhomályban: az elmosódott, alig látható gépiraton első "komolyabb" verseimet vélem fölfedezni, amiket néhai nagyapám, Cseke Domokos névnapjára gépeltem le annak idején, tizenöt éves koromban.

Ezt onnan tudom, hogy ott áll, a borítékra írva iskolás betűimmel Nagyapám kereskedelmi iskolai földrajztanár volt világéletében, ő szerettette meg velem a térképolvasást, az útleírásokat, avatott be a tájképek, bélyegek gyűjtésének mélyebb értelmébe.

Találat a hírek között (352 hír)

Hogy az asztalosságot, a könyvkötészetet, a méhészetet és egy sor egyéb kézműves foglalkozást ne is említsem. Az ő emléke segít elhinnem, hogy Erdélyben egykoron valóban léteztek vérbeli polihisztorok Amikor ajándékomat készítgettem, ő már jó ideje ágyban fekvő beteg volt: a család szerint baloldali szélütés érte a kolozsvári állomáson, amikor aktív nyugalmazott tanárként kiránduló iskolásokat kísért volna el egy több napos Kárpát-túrára.

mit segít a matrjoska a dohányzásról való leszokásban nézze meg a dohányzásról való leszokás online módjait

A fél oldalára lebénult ember közel két évtizeden át nyomta az ágyat. Hol jobban lett, és segítséggel akár néhány lépést is tudott tenni, hol meg rosszabbodott a helyzete, végül már csak a szemét tudta forgatni és néhány érthetetlen szót motyogott.

Találat a statikus oldalak között (112 oldal)

Élete utolsó éveiben derült ki: tulajdonképpen agydaganat okozta mit segít a matrjoska a dohányzásról való leszokásban lebénulását, s koponyalékeléssel ideig-óráig sikerült is megszüntetni az agyra nehezedő belső nyomást, az ezt követő pár hónapban látványos javulás állt be, hogy aztán gyors lefutással a rák kimondja a végső szót: volt, nincs Nagyapa.

Verscsokromban nem is a versek maguk jelentették az ajándékot, inkább arra voltam rettentően büszke, hogy gépelve tudom átadni a szövegeket, általam rajzolt levélkoszorús díszítéssel körítve. A gépelés ugyanis egyáltalán nem volt akkoriban mindennapi teljesítmény! Az írógépeket az ötvenes években, s azután is, a 'es fordulatig változó szabályzatú, ám mindenképpen szigorú rendőrségi ellenőrzés alatt tartották, s kezdetben inkább csak intézményeknek engedélyezték használatukat.

Édesapám akkoriban a még önálló Bolyai egyetem közgazdasági karának dékánhelyettese volt, tágas, külön irodával, s mit segít a matrjoska a dohányzásról való leszokásban nem hiányzott az írógép sem - azon készültek a kar hivatalos iratai. Apám úgy látszik, bízott bennem, hogy nem fogok titokban rendszerellenes röplapokat sokszorosítani a nagy, fekete Remington masinán, mert szombat délutánonként, kérésemre, szó nélkül ideadta az irodája kulcsát, s én az üres, csöndbe burkolózott egyetemi épületbe osonva, az irodába zárkózva, olykor a folyosói mozgásokra fülelve, rendületlenül gépeltem "válogatott" műveimet.

Azóta szinte egész pályafutásom írógépközelségben telt el, magamnak is számos írógépem volt, s van ma is, mint másnak vadászpuskája, de azt a pozitív izgalmat, amit a prodékáni irodában a Remington előtt többször is átéltem, talán csak a számítógép lehetőségeinek fel- és kiismerése hozta el nekem.

Ha abbahagyja a szülést

A gépírt szöveg nagyon sokáig olybá tűnt a szememben, mint amire valamilyen láthatatlan kéz ráütötte a véglegesség és a halhatatlanság pecsétjét. Ma már persze, tudom, hogy mindez csupán optikai illúzió Verseimet olvasva, egyszer azt kérdezte Montrealban élő festő barátom: sehogy sem érti, miként tölthettem el szinte az egész életemet a hálátlan zsurnalisztikával, ahelyett, hogy lírai esztétikai élménnyel ajándékoztam volna meg olvasóimat?

mit segít a matrjoska a dohányzásról való leszokásban akkordok leszoktak a dohányzásról

Már-már sikerült is ezzel a könnyekig meghatnia, de aztán erőt vettem magamon és elgondolkoztam, mit is nyújtott nekem az a "zsurnalisztika", ami - barátom különben remekül látja - erősen magához láncolt, mint egy rabot, és máig nincs tőle szabadulásom Mióta élek, azt az életelvet követtem, hogy rosszban a jót; semmiképp mit segít a matrjoska a dohányzásról való leszokásban azt, hogy jóban a rosszat.

Bár egyesek szerint kell a bírálat, a fanyalgás, hogy a még jobb felé sarkallja a dolgokat. Hiába, az én életemben már úgy alakult, hogy nem próbáltam lépten-nyomon lázadozni a kész helyzetek ellen, inkább próbáltam túlélni azokat.